Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, maj, 25 2018
Senaste Nytt

Järfälla kan få helt ny stadsdel

Illustrationen är ett tidigt konceptförslag över hur Saabs mark i Järfälla skulle kunna utvecklas. Illustration: Enterarkitektur och Saab.
Illustrationen är ett tidigt konceptförslag över hur Saabs mark i Järfälla skulle kunna utvecklas. Illustration: Enterarkitektur och Saab.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 09 mar 2017

Järfälla kommun planerar för nya lokaler och ny stadsbebyggelse motsvarande 15 kvarter på det som idag är Saabs mark i centrala Jakobsberg. I veckan godkände kommunstyrelsen ett intentionsavtal för det kommande detaljplanearbetet av fastigheten Veddesta 2:81.

Saab är idag en av Järfällas största arbetsgivare. Deras industrimark i centrala Jakobsberg motsvarar drygt 165 000 kvadratmeter och har stor potential för stadsbebyggelse. Med nybyggda, moderna och väl anpassade lokaler kan stora delar av marken utvecklas till ett attraktivt område med bostäder, förskolor, kontor, handel och park.

– Det är oerhört positivt för Järfälla att Saab vill utveckla sin verksamhet och ge möjlighet till fler arbetsplatser i kommunen. Samtidigt innebär beslutet att vi kan utveckla området med bostäder, handel och kontor i anslutning till god kollektivtrafik, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

En utveckling av området kommer att ge en starkare koppling mellan Jakobsberg och Veddesta och vara en del i att skapa en mer urban och sammanhållen regional stadskärna för Jakobsberg-Barkarby enligt målen i RUFS.

– Järfälla är en av Saabs största arbetsplatser i Sverige med 1 300 medarbetare. För att möta de behov våra kunder har utvecklar vi ständigt vår verksamhet och det omfattar även lokaler och arbetsmiljö. Med en försäljning av vår mark och en ny byggnad för Saabs verksamhet skapar vi förutsättningar för att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuda produkter för världsmarknaden, säger Anders Carp, chef för Saabs affärsområde Surveillance.

Besluten om att arbeta fram förslag till detaljplan för fastigheten Veddesta 2:81 samt teckna intentionsavtal med fastighetsägarna för detaljplanearbetet fattades av kommunstyrelsen i Järfälla måndagen den 6 mars.