Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, apr, 20 2018
Senaste Nytt

Sigtuna stadsängar tecknar byggavtal med Obos

Bild: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor
Bild: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 08 mar 2017

Sigtuna stadsängar tecknar avtal med Obos Sverige om att bygga två kvarter om cirka 100 lägenheter i den nya stadsdelen. Detta är ett led i en satsning på projektutveckling och flerbostadshus i Stockholmsregionen där man bygger sunda hus med ett tydligt fokus på hållbarhet.

Projektet rimmar väl med Sigtuna stadsängars ambitioner där man på ett unikt sätt lyckats få in hållbarhetstankarna tidigt i projektet.

- Det gläder oss att Obos utvecklar Sigtuna stadsängar efter den vision som invånarna varit med och tagit fram. samtidigt som de bygger enligt en av de högre hållbarhetsnivåerna som innebär en markant markrabatt samt att 0,5 procent av köpeskillingen går direkt till en aktiv social insats för en bättre värld både lokalt och globalt. Med aktörer som OBOS som inser vinsten av höga hållbarhetsambitioner får vi möjlighet att tillsammans bygga Sigtuna stadsängar, säger Kim Hultén, vd för Sigtuna Stadsängar Exploaterings AB.