Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, apr, 20 2018
Senaste Nytt

Järfälla går in i forskning- och utvecklingsbolag inom samhällsbyggnad

Foto: Järfälla kommun
Foto: Järfälla kommun
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 08 mar 2017

Järfälla kommun blir delägare i bolaget Barkarby Science Park tillsammans med intresserade parter inom näringsliv, akademi och samhälle. Tanken med bolaget är att satsa på forskning, utveckling och entreprenörskap inom hållbar samhällsbyggnad och stadsutveckling.

Barkarby Science Park etableras i Järfälla där Barkarbystaden, norra Europas största område för stadsutveckling, växer fram. Barkarby Science Park blir en arena där näringsliv, akademi och samhälle tillsammans kan driva forskning, utveckling och skapa förutsättningar för att ny teknik och nya metoder inom hållbar stadsutveckling snabbt kan testas i verkliga förhållanden och få praktisk tillämpning.

– I Barkarby har vi just nu norra Europas största stadsutvecklingsområde. Vi vill att det också ska bli den bästa staden att leva i. Genom det här samarbetat kommer idéer och innovativa lösningar inom hållbar samhällsbyggnad att kunna utvecklas och förverkligas här i Järfälla, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

Järfälla kommun driver redan i dag ett antal utvecklingsprojekt för hållbar samhällsutveckling i nära samverkan med andra aktörer.

– Vår bedömning är att det finns ett brett intresse och goda förutsättningar att etablera Barkarby Science Park AB. I ett gemensamt ägt bolag får delägarna en enkel och tydlig samverkansform, säger Claes Thunblad.

Beslutet om att Järfälla kommun blir delägare i Barkarby Science Park fattades av kommunstyrelsen i Järfälla måndagen den 6 mars. Järfälla kommun investerar 200 000 kr i aktiekapital samt 1,7 miljoner kronor för driftkostnader 2017 och 2018. Investeringen finansieras med intäkter från exploatering. Nästa steg i processen är att tillsammans med övriga delägare ta fram aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv för bolaget.