Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, maj, 21 2018
Senaste Nytt

Miljö- och stadsutvecklingsminister besöker Urbant Forum

Foto: Miljöminister Karolina Skog. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Foto: Miljöminister Karolina Skog. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 03 mar 2017

Sverige får snart riktlinjer för ren ny stadspolitik. Som ett första steg kommer miljöminister Karolina Skog, som också har ansvar för stadsutvecklingsfrågor, att genomföra det första av tre rundabordssamtal, där företrädare från bland annat fastighetsbranschen kommer att vara med, för att inhämta synpunkter och idéer. Mötet äger rum i anslutning till Urbant Forum som går av stapeln på Världskulturmuseet i Göteborg den 8 mars.  

Samtalet som äger rum på ska handla om hur vi får levande städer med särskilt fokus på jämställd och grön stadsutveckling.

- I inbjudan säger ministern att hon vill ta vidare lärdomarna från Göteborg kring hur en inkluderande stad kan skapas. Ministern har en önskan att våra städer ska vara levande, tillåtande och öppna för alla, och det tycker vi också är en bra ambition, säger Rudolf Antoni, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna GFR.

Inför sommaren kommer Karolina Skog att lämna en skrivelse till riksdagen om levande städer. Ambitionen är att ge tydligare förutsättningar för städerna att gå före i omställningsarbetet - både miljömässigt-, socialt-och ekonomiskt.

- Vi har länge efterfrågat en tydligare stadspolitik. Det är en stor utmaning att utveckla gröna och socialt hållbara livsmiljöer med ekonomisk bärkraft. Det är glädjande att regeringen tar det här initiativet, säger Rudolf Antoni, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna GFR.