Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, jun, 22 2018
Senaste Nytt

Lönsamt år för Serneke

Ola Serneke. Foto: Serneke Group
Ola Serneke. Foto: Serneke Group
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 28 feb 2017

Serneke Group kan rapportera ett år av snabb tillväxt och bra lönsamhet. Intäkterna ökade med 28 procent och uppgick till närmare 4 miljarder kronor för 2016.

- Jag är speciellt stolt över att vårt största affärsområde, Bygg, avslutade 2016 starkt. Rörelsemarginalen för affärsområdet uppgick till 3,7 procent för fjärde kvartalet, att jämföra med 2,0 procent samma period förra året. Serneke är nu ett av Sveriges största entreprenadbolag och vi kommer att fortsätta växa med god lönsamhet, säger Ola Serneke, vd och koncernchef, i en kommenterar angående bokslutskommunikén.

Projektutveckling har en stark portfölj av fastighetsprojekt, bland annat Karlastaden, och verkligt värde av dessa uppgick till 1,7 miljarder kronor varav 0,6 miljarder kronor är upptagna som bokfört värde. 

- Jag är glad över det positiva mottagandet vi fick vid noteringen av bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm i november 2016. Det ger oss alla i Serneke ett starkt stöd i arbetet att nå vårt övergripande mål att med god lönsamhet nå en omsättning om 10 miljarder kronor år 2020.