Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, maj, 21 2018
Senaste Nytt

Industrifakta: Storstadslänen växte inte i takt med övriga Sverige

Foto: Industrifakta.
Foto: Industrifakta.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 27 feb 2017

Enligt en konjukturrapport från Industrifakta har den totala volymen av husbyggande och underhåll beräknas ha ökat med drygt 12 procent 2016 jämfört med året innan.

Jens Linderoth, som är analysansvarig på Industrifakta, konstaterar att utfallet hamnade väldigt nära företagets prognos på 10 procent.

- Vi var något försiktiga i våra bedömningar och takten i byggandet låg avsevärt högre under året men under det sista kvartalet bromsade utvecklingen in säger Jens.

Enligt Industrifakta svarade de tre storstadslänen för närmare hälften av den totala volymen husbyggnad och underhåll.

-Tillväxten i dessa län var svagare än på riksnivå och beräknas ha uppgått till drygt 5 procent. Koncentrationen av byggandet och underhållsvolymerna till dessa tre län, visar hur viktig utvecklingen i dessa län är för hela rikets byggkonjunktur avslutar Jens Linderoth.