Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, maj, 21 2018
Senaste Nytt

Konceptförskola ska snabba på byggprocessen

Foto: Järfälla kommun
Foto: Järfälla kommun
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 24 feb 2017

I samband med att Järfälla växer har kommunen satt upp som mål att skapa upp till 36 nya förskolor fram till 2025. Kommunen blir först ut med Sveriges första konceptförskola som bygger på skolverkets nya rekommendationer, ligger till grund för kommunens framtida förskolor och snabbar upp byggprocessen.

Den nya konceptförskolan ska förenkla och snabba på processen i samarbetet med byggbolag samt förkorta byggtiden, vilket ska bidra till att hålla kostnaderna nere. Flera av de kommande förskolorna kommer att byggas i flerbostadshus och då kan en del av handlingarna ligga till grund för den typen av förskolor.

– Fram till 2025 kommer vi behöva 36 nya förskolor i Järfälla. Och alla förskolor vi bygger ska vara bra. Lokalerna ska främja lek och lärande för barnen och en god arbetsmiljö för pedagogerna, säger Eva Ullberg (S), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

Konceptförskolan är den första i Sverige som bygger på Skolverkets nya rekommendationer om max 12 barn/grupp för yngre barn och max 15 barn/grupp för äldre barn. Varje förskola ges ett tema som stöd för verksamheten och gestaltningen av miljön inomhus och utomhus. Några exempel på sådana teman kan vara trädkojor, teknik, båtar, flygplan, elefanter och moln.

 Byggnadens fasad ska på olika sätt, beroende på omgivningen, kunna spegla barnens lekfullhet men framförallt också barnens skala.