Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, mar, 21 2019
Senaste Nytt

Björk & Plaza – Svanenmärkta bostäder i huvudstaden

Publicerad av
Sanna Kesselfors - 05 jan 2017

Beläget intill Husarviken och Kungliga Nationalstadsparken i Norra Djurgården bygger Skanska det Svanenmärkta kvarteret Björk och Plaza. Fördelat på två huskroppar uppförs 35 respektive 59 stycken klimatvänliga lägenheter med tillhörande balkong eller uteplats. Byggarbetet börjades i januari 2015 och beräknas vara färdigställt 2017.

 

Norra Djurgårdsstaden har lagt extra vikt vid miljövänligt byggande och visar vägen för i framtidens klimatanpassade bostadsområden. I projektet har Skanska arbetat efter något som kallas Living Area Design som innebär att man vill skapa en miljö som är anpassad efter hur människor lever. Därför har kvarteren bland annat gröna innergårdar och ligger nära kommunikationer. I alla lägenheter finns tekniska lösningar som uppmuntrar till att sortera hushållsavfall och minska användningen av varmvatten. Några exempel är avfallskvarn, sopsug och individuell el mätning som ska underlätta för en minskad miljöpåverkan och förbrukning.

 

Huset Björk ligger närmast viken och relaterar till naturen i färger och material. Fasaden präglas av veckat trä och grönska och på balkongerna finns spaljéer där växter kan slingra sig uppåt från odlingslådor. Hus Plaza är istället mer inspirerat av de karaktäristiska tegel­byggnaderna som finns i området. Arkitekturen är urban och stadsmässig i sitt uttryck. Fasaderna karaktäriseras av raka linjer och stilfullt geometriska former och är tänkt att locka den yngre målgruppen. 

Annons

Annons