Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, mar, 21 2019
Senaste Nytt

Lemminkäinen deltar i byggandet av Norra Djurgårdsstaden

Publicerad av
Markku Björkman - 03 jan 2017

Lemminkäinen och Stockholms stad har tecknat avtal om byggnation av en del av den komplexa infrastrukturen i det nya bostadsområdet Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Projektet startade i december 2016 och kommer att slutföras i april 2018. Projektet är värt ca 13 miljoner euro.

Entreprenadarbetena innefattar bl.a. rivning av den befintliga oljekajen, schakt och fyllning, hantering av stora mängder förorenade massor, gatubyggnation, pålning vid kajen, ledningsarbeten och asfaltering. Pålningsarbetena utförs i vatten.

Norra Djurgårdsstaden är en del av Stockholms projekt för stadsutveckling där Södra Värtahamnen ska utvecklas till ett nytt bostadsområde. År 2030 kommer området som tidigare har använts för gasframställning och annan industriell produktion att ha 12 000 invånare och 35 000 arbetsplatser.

- Projektet Norra Djurgårdsstaden är ett framstående exempel på stadsutveckling och vi är mycket glada över att få delta. Vi har lång erfarenhet när det gäller komplicerade infrastrukturprojekt i stadsmiljö. Därmed kan den intilliggande färjetrafiken pågå som vanligt medan vi genomför projektet, säger Harri Kailasalo, Affärsområdeschef, Infraprojekt, på Lemminkäinen.

Annons

Annons