Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, jun, 23 2018
Senaste Nytt

Tele2:s nya kontor sticker ut i Kista

Projektet på 27000 kvadratmeter är fördelat på åtta våningsplan och inrymmer i huvudsak Tele2. Bild: BAU Arkitekter
Projektet på 27000 kvadratmeter är fördelat på åtta våningsplan och inrymmer i huvudsak Tele2. Bild: BAU Arkitekter
I augusti flyttade Tele2 in i det nya kontorshuset. Bild: BAU Arkitekter
I augusti flyttade Tele2 in i det nya kontorshuset. Bild: BAU Arkitekter
Publicerad av
Annika Wihlborg - 21 nov 2016

Sommaren 2016 flyttade Tele2 in i sitt nya kontorshus i Kista strax utanför Stockholm. Tele2, som upptar merparten av ytorna i det nya kontorshuset, valde att flytta inom Kista för att få tillgång till modernare och mer ändamålsenliga lokaler. Kontorshuset, som ägs och förvaltas av Klövern, sticker med sin svarta fasad ut från övriga kontorsbyggnader i området.

Tele2 blirkontorshuset Isafjords i särklass största hyresgäst, de hyr 20 000 av totalt 27 000 kvadratmeter. Utöver kontorsytor inrymmer huset gemensamhetsutrymmen samt ett tvåvåningsgarage. Byggnaden grundlades under grundvattennivån, vilket medförde komplicerade grundförhållanden med bland annat bergsprängning, spontning och pålning. I egenskap av den största hyresgästen har Tele2 till stor del kunnat påverka kontorshusets utformning. De valde bland annat att huset skulle få en svart fasad, vilket gör att det sticker ut i omgivningen.

Drygt 1 800 av Tele2:s medarbetare har sedan i augusti kontorshuset som sin arbetsplats, vilket innebär att Tele2 har kunnat samla verksamhet som tidigare bedrevs i tre separata fastigheter till ett och samma hus.

Lutande glastak

– Projektet som omfattar 27 000 kvadratmeter är fördelat på åtta våningsplan och inrymmer i huvudsak huvudkontor för Tele2. Där finns även kontorsytor för framtida kontorshyresgäster, gemensamhetsytor samt ett underjordiskt parkeringsgarage i två våningar. Det nya kontoret kommer att utgöras av flexibla och yteffektiva lokaler som genomförts med kvalitets- och miljötänk i samtliga moment i projekteringen, säger Stina McKay, arkitekt på BAU Arkitekter.

– Kista arbetsområde präglas av rationella ljusa kontorshus med långa fönsterband. Tele2 bryter homogeniteten med sin fasad bestående utav svart grafisk betong och utskjutande helglasade burspråk. Det karaktäristiskt lutande glastaket innehåller micro shades som reducerar värmeinstrålningen, men bibehåller utblickar och himlens närvaro på innergården, fortsätter Stina McKay.

Isafjord, nybyggnad av kontorshus på Torshamnsgatan i Kista

Byggherre: Klövern

Hyresgäst: Tele2 Sverige

Projektledare: Hedström & Taube Projektledning

Totalentreprenör: IN3PRENÖR

Arkitekt: BAU Arkitekter

Byggkostnad: 500 miljoner kronor

Omfattning: 27 000 kvadratmeter. Tele2 hyr 20 000 kvadratmeter.

Tidsram: Byggstart sommaren 2014, stod klart sommaren 2016