Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, maj, 21 2019
Senaste Nytt

Vård- och omsorgsboende byggs i Åkersberga

Norrgårdshöjden kombinerar närhet till naturen med serviceutbudet i Åkersberga centrum. Bild: Sweco Architects
Norrgårdshöjden kombinerar närhet till naturen med serviceutbudet i Åkersberga centrum. Bild: Sweco Architects
Publicerad av
Annika Wihlborg - 26 okt 2016

I centrala Åkersberga togs i mars 2016 första spadtaget till ett nytt vård- och omsorgsboende omfattandes 54 lägenheter. Boendet beräknas stå klart för inflyttning september 2017.

Norrgårdshöjden är ett förtätningsprojekt i en stadsdel som kombinerar närhet till naturen med serviceutbudet i Åkersberga centrum. De 54 lägenheterna i det nya vård- och omsorgsboendet byggs och ägs av Odalen Fastigheter AB och Humana AB har tecknat hyresavtal. Boendet är fördelade på tre våningsplan och boendet blir Humanas första egna vård- och omsorgsboende i Stockholmsområdet. I byggnaden inryms även rehabiliteringsfaciliteter och aktivitetslokaler i en suterrängvåning. Norrgårdshöjdens vård- och omsorgsboende kommer bli ett modernt och högkvalitativt boende som byggs enligt samma koncept som Humana tidigare tillämpat i bland annat Gävle.

Fastigheten kommer att präglas av en modern och ljus inredning samt modern IT-och trygghetsteknik. På varje våningsplan installeras exempelvis ett belysningsprogram som gör det möjligt att styra belysningen utifrån olika tidpunkter på dygnet.  Vård- och omsorgsboendets arkitektoniska utformning harmoniserar med de nya bostadshus som planeras intill. Hela området har en övergripande gestaltningsplan för att bidra till en bra helhet med välkomnande intryck med vegetation, torg, park och allmänna ytor.  Vårdboendets fasad består av en kombination av trä, glas samt ljust tegel i två gråa nyanser.

– Markarbetet inklusive pålning är nu färdigställt, några stödväggar är resta. Hisschaktet är gjutet och för närvarande pågår gjutning av de första våningsplanen. Hela projektet och, framför allt, detaljplanearbetet har genomförts i nära samverkan mellan oss, inblandade arkitekter, Armada som är kommunens allmännyttiga bostadsbolag samt kommunen,  säger Alex Mabäcker Johansson, vd för Odalen Fastigheter.

 

– Odalen Fastigheter är ett långsiktigt fastighetsutvecklingsbolag med lång erfarenhet och en gedigen samlad kompetens inom segmenten äldreboende och bostadsutveckling. Genom engagemang, kvalitet och lyhördhet samt med mål att skapa mervärden bygger vi starka och långsiktiga relationer med kommuner, hyresgäster och samarbetspartners. Vi är noga med att poängtera vårt helhetsengagemang vid nyetablering och för oss handlar det inte bara om en byggnad med fyra väggar och tak som hyrs ut. Tillsammans med hyresgäster och kommuner önskar vi planera för en hållbar övergripande utveckling där vi väger in aspekter och värdehöjande faktorer utanför byggnaden samt även utanför den avgränsande fastigheten. Hur anhöriga, personal och besökare uppfattar området och entrén till våra boenden betyder mycket för oss. Materialval i kombination med att tillgodose hyresgästers och de boendes behov,  är avgörande för vårt arbete. Humana som är hyresgäst i Åkersberga har samma höga ambitionsnivå och därför blir dessa boenden mycket attraktiva, fortsätter Alex Mabäcker Johansson. 

Fakta

Norrgårdshöjden, nybyggnation av vård- och omsorgsboende i Åkersberga

Byggherre: Odalen Fastigheter AB, genom Odalen Hacksta AB

Hyresgäst: Humana

Byggnadsentreprenör: Prenova Bygg

Arkitekt: SWECO Architects

Omfattning: 54 lägenheter

Projektkostnad: + 100 miljoner kronor

Tidsram: Byggstart april 2016, beräknas stå inflyttningsklart hösten 2017

Annons

Annons