Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, sep, 22 2017
Senaste Nytt

Byggandet i Stockholm ökar

Foto: Christer Wiik
Foto: Christer Wiik
Publicerad av
Henrik Ståhl - 21 mar 2016

Stockholms län svarar för en allt större andel av hela rikets husbyggnadsinvesteringar. Från att en fjärdedel av Sveriges husbyggande koncentrerades till länet under 1990-talet, har andelen under de senaste åren ökat till 30 procent. Industrifaktas senaste prognoser för husbyggandet pekar på att koncentrationen kommer att fortgå framöver.

Kring 2017 väntas Stockholms län svara för ca 35 procent av allt husbyggande i landet. Stockholms län är dock inte det enda länet i landet som fått en större andel av kakan. Både Södermanlands län och Norrbottens län visar samma positiva trend. Andelarna är dock mer blygsamma och hamnar kring 4-5 procent det senaste året.