Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, sep, 22 2017
Senaste Nytt

Förstudie av Barkaby sjukhus

Bild: BSK Arkitekter
Bild: BSK Arkitekter
Publicerad av
Henrik Ståhl - 14 mar 2016

Hemsös markanvisning för Barkarby sjukhus ligger i nära anslutning till den planerade T-banestationen i Barkarby vilket innebär att cirka 1,4 miljoner invånare kommer att kunna nå det nya sjukhuset inom 30 minuter när T-banan är utbyggd år 2021.

Mot denna bakgrund har Hemsö, i ett inledande skede, tagit hjälp av Capio för att utforma sjukhusets lokaler för effektiva patientflöden och en modern sjukvård som tillgodoser det långsiktiga vårdbehovet hos patienterna i regionen. Detta sammanfattas i en gemensam förstudie.

Barkarby sjukhus ska bli det första sjukhuset i sitt slag för Stockholms patienter som är anpassat utifrån landstingets Framtidsplan för hälso- och sjukvården – ett sjukhus som samlar alla nödvändiga specialiteter och faciliteter på en plats för medborgarna i Stockholms nordvästra del. L

Barkarby sjukhus kan också innehålla en modern närakut med tillgängliga öppettider för patienterna. Vidare kan sjukhuset innehålla öppenvård i olika former samt slutenvård med bland annat geriatrik och stödjande vård.

Barkarby sjukhus planeras få en yta på 36 000 kvadratmeter inklusive ett parkeringshus och innehålla cirka 220 vårdplatser på slutenvårdsavdelningarna.

Om allt går som planerat kommer sjukhuset att färdigställas 2020.