Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, sep, 22 2017
Senaste Nytt

Tillfälliga saluhallen börjar bli klar

Foto: Axel Johansson
Foto: Axel Johansson
Visionsbild interiör. Bild: Tengbom arkitekter
Visionsbild interiör. Bild: Tengbom arkitekter
Visionsbild av exteriör. Bild: Tengbom arkitekter
Visionsbild av exteriör. Bild: Tengbom arkitekter
Publicerad av
Axel Johansson - 07 mar 2016

Den 14 april kan äntligen den nya tillfälliga saluhallen på Östermalmstorg öppna. Direkt i samband med detta kan arbetet med den renoveringsbehövande Östermalmshallen sättas igång. Renoveringen och upprustningen är planerad att vara klar i april 2018.

Bakgrunden till hela projektet är att saluhallen vid Östermalmstorg är i ett sådan dåligt skick att den sannolikt skulle behöva stängas inom ett par år om det inte görs några åtgärder. Det är exempelvis tekniska installationer som behöver bytas ut för att möta de myndighetskrav som gäller när det kommer till säkerhet, tillgänglighet, hälsa, energi och miljö.

Och utöver det har också verksamheterna i Östermalms saluhall vuxit och utvecklats till den grad att saluhallens fysiska förutsättningar inte räcker till.

Därför ska Östermalms saluhall utvecklas till att bli en miljövänlig och modern handelsplats och skapa förutsättningar ”för en effektiv och ekonomiskt livskraftig verksamhet”. Detta ska uppnås genom att bland annat öka antalet saluplatser och gör utbudet bredare och genom att utveckla flexibla lösningar för lager, lastning, varumottagning och för personal- och kontorsutrymmen.

Ett smidigt monteringsarbete Det var i februari 2015 som det första ”stenlyftet” gjordes till den snart klara tillfälliga saluhallen. Den tillfälliga saluhallen är ritad av Tengbom Arkitekter och täcker en 1 800 kvadratmeter stor yta. För att underlätta både montering och nedmontering så får saluhallen en trästomme och är klädd med träpanel och genomskinlig kanalplast.

Ansvarig för projektet är Stockholms stad som genom fastighetskontoret förvaltar fastigheten. Bygget av den tillfälliga saluhallen verkar ha flutit på bra utan några som helst problem.

- Allting går precis enligt de tidsplaner vi har och jag är imponerad. Alla parter i projektet har gjort och gör ett bra jobb som löper på. Annars brukar ju en klassisk fråga vara ”hur mycket sena blir ni med det här projektet?”, säger Olle Henriksson, projektledare på fastighetskontoret.

När Stockholms Bygg och Fastighet gör ett besök i den tillfälliga saluhallen jobbas det på för fullt med de sista delarna innan verksamheten i den riktiga saluhallen kan börja flytta dit. Förutom att det är lite av en djungel med maskiner och sladdar inuti, så syns det tydligt att saluhallen börjar bli klar. Om det inte vore för att en del vitvaror och VVS saknas är det ändå märkbart att det är en saluhall som man har klivit in i. Samtliga verksamheter har redan sin bestämda plats och med lite fantasi går det att se framför sig var till exempel ostdisken kommer att hålla till.

Golvet i hallen har gjutits i betong och har också samma lutning som Östermalmstorg för att bland annat undvika trappsteg till entréerna.

 

Renovering drar igång efter utflyttning Det är den 9 april som Östermalms saluhall kommer att stänga ned sin verksamhet och flytta till den tillfälliga hallen knappt ett stenkast bort. Renoveringarna av saluhallen påbörjas den 14 april då den tillfälliga hallen öppnar.

- Det är rivningsarbeten och demonteringsarbete som drar igång först. Och sedan ska vi förstärka bjälklaget, säger Olle Henriksson.

Totalt sett under renoveringsarbetet kommer det att bedrivas cirka 40 entreprenader och för närvarande pågår det anbudsupphandlingar. 

Det är planerat att renoveringen ska vara klar i april 2018. Då kommer den tillfälliga saluhallen att rivas eller flyttas.