Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, sep, 21 2017
Senaste Nytt

FN-pris till Norra Djurgårdsstaden

Flygfoto över norra Djurgårdsstaden där man satsat på energieffektiva byggnader. Foto: C40 Pressbild
Flygfoto över norra Djurgårdsstaden där man satsat på energieffektiva byggnader. Foto: C40 Pressbild
Karin Wanngård, (s) finansborgarråd i Stockholm på FNs prisutdelning C40, Cities Climate Leadership Group, klimatkonferens i Paris. Foto: C40 Pressbild
Karin Wanngård, (s) finansborgarråd i Stockholm på FNs prisutdelning C40, Cities Climate Leadership Group, klimatkonferens i Paris. Foto: C40 Pressbild
Publicerad av
Henrik Ståhl - 01 mar 2016

Norra Djurgårdsstaden har tilldelats ett pris av FN för bästa hållbara stadsutvecklingsprojekt i tävlingen C40 Awards. Priset delades ut på FN:s klimatkonferens i Paris av C40, Cities Climate Leadership Group och togs emot av Karin Wanngård, (s) finansborgarråd i Stockholm.

Norra Djurgårdsstaden är det största stadsutvecklingsområdet i Sverige och de lösningar som gjorts i stadsdelen Norra Djurgårdsstaden kommer att utgöra en modell för andra städer runt om i världen.

Samtidigt som världens städer står för de mest innovativa och progressiva lösningarna på framtidens stora klimatutmaningar, står städerna också för cirka 70 procent av det totala klimatutsläppet.

- Priset är ett kvitto på att Stockholm ligger i framkant i arbetet för en hållbar utveckling. Stockholm har som mål att vara en fossilbränslefri stad till år 2040 och Norra Djurgårdsstaden och de smarta lösningar som finns i stadsdelen är en viktig pusselbit i det arbetet, säger Karin Wanngård.

Norra Djurgårdsstadens arbete med hållbar stadsutveckling har ett helhetsperspektiv. Något som gör projektet unikt. Många andra projekt har fokus på någon eller några spetsfrågor.

- Stockholm stad har utsett ett antal hållbarhetsprofilerade områden, varav Norra Djurgårdsstaden är ett, och det är meningen att tävlingar, innovationsupphandlingar, krav och verktyg ska leda till att även andra projekt inom staden tar del av kunskapen och implementerar t ex arbetssätt och verktyg,  förklarar Karin Wanngård.

 

Norra Djurgårdsstaden anpassat för klimatförändringar

År 2010 tog Stockholm stad beslut om att Norra Djurgårdsstaden ska bli en hållbar resurssnål, fossilbränslefri stadsdel och en internationell förebild för hållbart stadsbyggande med minimal miljöpåverkan. Och en förebild har stadsdelen redan lyckats bli. Fram till år 2030 ska dessutom minst 35 000 nya arbetsplatser och 12 000 bostäder byggas. Med sin fysiska utformning ska klimatförändringar och högre havsvattennivåer hanteras och staden ska klara av att både växa och klara hållbarhetsmålen samtidigt.

 - Norra Djurgårdsstaden är anpassad för framtida klimatförändringar där biologisk mångfald och ekologiska värden värnas och stadsdelen byggs resurssnål och med låg miljöpåverkan. Målet är att Norra Djurgårdsstaden ska utgöra modell för hur en stad kan arbeta mot fossilbränslefritt och påverka klimatet minimalt, avslutar Karin Wanngård.

 

System underlättar en hållbar vardag

Den långsiktiga målsättningen gällande energianvändning är att skapa byggnader som genererar mer energi än de använder. Under Norra Djurgårdsstadens två första etapper har 800 hushåll flyttat in. Under tiden detta område planerats och byggts har Stockholm Stad följt upp byggherrarnas hållbarhetsarbete. En första utvärdering visade att byggnaderna i snitt ligger på 60kWh/kvadratmeter, vilket är ett positivt resultat.

För att minska klimatpåverkande gaser har man satsat på energieffektiva byggnader och förnybar energi. I västra delen har flera av byggherrarna installerat solenergianläggningar. Boende i stadsdelen ska med så låg miljöpåverkan som möjligt kunna transportera sig effektivt.

-Eftersom det ska vara enkelt att göra hållbara val måste system som utvecklas i Norra Djurgårdsstaden fungera i vardagen. Därför fokuserar exempelvis den fysiska planeringen på att underlätta för de som går, cyklar eller åker kollektivt. Sopsugen gör det både enklare att sortera och återvinna sopor, samtidigt som mängden transporter kan hållas nere. Att det är nära till service, handel och natur är också betydelsefullt.

 

Om C40

C40 –Cities Climate Leadership Group – ett nätverk för stora städer runt om i världen.

C40 har funnits i tio år och knyter ihop mer än åttio av världens största städer och representerar 550 miljoner människor och en fjärdedel av den globala ekonomin.

C40 är skapad av städer och fokuserar på klimatförändring, att sänka växthuseffekten, minska klimatriskerna, förbättrad hälsa, ökat välmående och förbättrade ekonomiska möjligheter.

C40 skapades 2005 av Mayor i London Ken Livingstone tillsammans med arton städer.

Målet är att nå mätbara resultat bland annat av att reducera växthuseffekt, minska risker associerade med växthuseffekten och att hitta hållbara lösningar inom stadsplanering, energi, transporter och avfall.

Nuvarande ledare för C40 är Mayor Eduardo Paes, Rio de Janeiro. President of the Board är Michel R. Blomberg, 108th Mayor i New Your City, med Mark Watts som Executive Director.

 

C40 faktaruta

C40 består av 75 storstäder

550 miljoner människor är representerade av C40.

År 2050 lever mer än två tredjedelar av jordens befolkning i städer.

C40 städer står för 25 % - en fjärdedel av det globala GDP.

År 2014 hade C40 städer tillsammans tagit 8,068 klimathandlingar.

(Källa: C40)