Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, jun, 23 2018
Senaste Nytt

Nya studentbostäder på Kungsholmen

När Fridhemsskolan står klar kan skolan ta emot drygt 950 elever. Bild: Cedervall Arkitekter
När Fridhemsskolan står klar kan skolan ta emot drygt 950 elever. Bild: Cedervall Arkitekter
Publicerad av
Annika Wihlborg - 28 jan 2016

Behovet av utbildningsplatser är stort och efterfrågan på bostäder är hög på Kungsholmen i centrala Stockholm. På grundskolan Fridhemsskolan pågår därför ett moderniserings- och utbyggnadsprojekt som på sikt ska fördubbla skolans elevantal. Samtidigt byggs gamla Sankt Görans gymnasium om till 237 studentlägenheter.

 

 

I december 2013 påbörjades en om- och tillbyggnation av Fridhemsskolan på Kungsholmen i Stockholm. En befintlig skolbyggnad byggs om och en ny skolbyggnad på drygt sextusen kvadratmeter tillkommer. Dessutom rustas skolgården upp. När om- och tillbyggnadsprojektet står klart i juni 2016 kan Fridhemsskolan ta emot drygt 950 elever, en fördubbling jämfört med dagens elevantal. Under byggperioden har skolverksamheten evakuerats till en byggnad på Konradsberg. Projektet genomförs som en utförandeentreprenad i samverkan mellan SISAB, och Peab.

 

Sprängning ovanpå tunnelbanestation

 

– Vi startade produktionen av projektet med att spränga bort 15 000 kubikmeter berg ovanpå en tunnelbanestation, vilket förstås medförde många utmaningar. Vi fick spränga små salvor eftersom tunnelbanetrafiken och kringboende inte fick störas. Grundläggningsarbetet i det här projektet tog ett halvår. Tillbyggnaden får en yta på 6100 kvadratmeter och länkas ihop med den befintliga skolbyggnaden med en länkbyggnad i glas i fyra våningar, säger Björn Lundgren, projektansvarig för Fridhemsskolan på SISAB.

 

Våren 2017 invigs ett nytt studentboende med 237 lägenheter i gamla Sankt Görans gymnasium på Kungsholmen. Den befintliga gymnasiebyggnaden, som invigdes 1960, renoveras varsamt eftersom den är kulturhistoriskt värdefull. Dessutom uppförs en ny byggnad med fjorton studentlägenheter på gården.

Delar av skolbyggnaden bevaras

Utöver studentlägenheterna omfattar projektet även gemensamhetsutrymmen för de boende, cykel-och bilgarage, samt kommersiella lokaler. Dessutom utökas en befintlig förskola i huset från fyra till åtta avdelningar. Merparten av lägenheterna är ettor, men i projektet ingår även några två- och trerumslägenheter. Den gamla gymnasiebyggnaden ritades av arkitekt Léonie Geisendorf och anses ha en särställning inom svensk arkitektur. Därför bevaras bland annat husets entré och skolans före detta gymnastiksal. I ljushallen i entrén planeras det för ett kafé.

Kvarteret Vallgossen 14, om-och tillbyggnad till studentlägenheter på Kungsholmen

Byggherre: Svenska Bostäder

Totalentreprenör: Serneke

Arkitekt: Södergruppen Arkitekter, AIX Arkitekter

Tidsram: Byggstart maj 2015, beräknas stå klart våren 2017

Omfattning: 237 studentlägenheter, en förskola med åtta avdelningar, kommersiella lokaler

Byggkostnad: 435 miljoner kronor