Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, sep, 21 2017
Senaste Nytt

Tävling om Gustavsberg avgjord

Foto: Värmdö kommun
Foto: Värmdö kommun
Publicerad av
Henrik Ståhl - 28 jan 2016

Ramböll och C.F Möller ingår samarbete med Tredje Natur samt White arkitekter där de tillsammans, i form av två parallella team, deltar i uppdrag om framtida stadsutvecklingen av Gustavsberg, Stockholm.

Av de 38 inlämnade anbud har Värmdö kommun valt att endast gå vidare med fyra. Dessa är Ramböll är samarbetspartner till två av de utvalda arkitekterna. Tillsammans med C.F. Möller kommer Ramböll att stå för kompetens inom stadsplanering och trafikplanering, och i samarbetet med White arkitekter för trafikplaneringskompetens.

Uppdraget i Gustavsberg berör fyra delområden -Stadsparken, Centrum, Kråkberget och Vattentornsberget. Det planeras bli både bostäder, handel, kontor, förskola, församlingshem samt äldreboende.

Representanter från Värmdö kommun kommer att utvärdera förslagen och från vecka 19 ska förslagen visas för allmänheten.