Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, sep, 22 2017
Senaste Nytt

Nu ska Solna bygga innerstad

Visionsbild över norra Hagastaden. Här räknar Solna stad med att bygga 3 000 lägenheter och 150 000 kvadratmeter kontor. Bild: Team & Rundquist
Visionsbild över norra Hagastaden. Här räknar Solna stad med att bygga 3 000 lägenheter och 150 000 kvadratmeter kontor. Bild: Team & Rundquist
Publicerad av
Lars Bergström - 18 jan 2016

Snart är Arenastaden klar med 30 000 arbetsplatser, 2 000 bostäder och Nordens största galleria. Men det är inte slut med det. Solna kommer att fortsätta att växa de närmaste 15–20 åren. I pipeline ligger Hagastaden, nya stadskvarter runt Solnavägen och bostäder i Hagalunds arbetsplatsområde.

Solna hör till en av Sveriges snabbaste växande kommuner. Tack vare stadens strategiska läge längs E4:an och järnvägen mellan Stockholm och Arlanda har det under årtionden funnits ett mycket stark tryck på företagsetableringar och nya bostäder i staden. Bara Arenastaden får sammanlagt 30 000 nya arbetsplatser då några av Sveriges största företag har valt att bli granne med den nya nationalarenan, Friends Arena, och nordens största galleria, Mall of Scandinavia. Bland företagen i Arenastaden hittar vi bland annat Vattenfall, SEB och Telia Sonera. Men Solnas starka tillväxt de senaste fem sex åren handlar inte bara om Arenastaden. När Nya Karolinska Sjukhuset på gränsen mellan Stockholm och Solna invigs under nästa år beräknas slutnotan uppgå till 25 miljarder kronor. Lagom tillväxttakt Frågan som dyker upp är: Tål Solna samma höga tillväxttakt framöver? Stockholms Bygg och Fastighetsmarknad ställer frågan till Solna stads exploateringschef Peter Granström: – Den stora utmaningen för Solna nu är att hitta en lagom tillväxttakt. Många vill att vi bygger. Men vi måste också hinna med att bygga ut den kommunala servicen också. Peter Granström berättar att Solna stads strategi nu handlar om att bygga en stad med innerstadskaraktär. Stockholm, Solna och Sundbyberg ska byggas ihop. Visionen är att Stockholms stadsstruktur ska fortsätta in i Solna och ända fram till Sundbybergs populära stadskärna i väster och till Råsundavägen i norr. Första delen i den här utvecklingen är bygget av Hagastaden. Här pågår parallella programsamråd i Stockholms stad och Solna stad. När allt är klart kommer det inte att märkas att man passerar en kommungräns. Planeringen av bostäder i Hagastaden har hittills kommit längre på Stockholmssidan. Där finns redan flera detaljplaner färdiga, bland annat för det spektakulära projektet Tors Torn. – När det gäller Solnasidan av Hagastaden får vi räkna med ytterligare två, tre år innan de första detaljplanerna för bostäder kan antas, säger Peter Granström. Solna räknar med att bygga sammanlagt 3 000 lägenheter och 150 000 kvadratmeter kontor i Hagastaden under 15 år. Går allt enligt plan kommer Hagastaden vara färdigbyggd till 2030. Solnavägen förvandlas till stadsgata Från Hagastaden ska sedan staden sprida sig upp i nordvästlig riktning längs med Solnavägen. Ambitionen är att Solnavägen förvandlas till en stadsgata som omges av täta kvarter. Först ut på banan är Veidekke som ska bygga ett kvarter längs Solnavägen mellan stambanan och Hagastaden.  Det är i dagsläget oklart exakt hur många bostäder det blir, men det handlar om ett större antal.

Längre norrut, mellan stambanan och Frösundaleden, tror Solna stad att det går att få in minst 2 500 lägenheter längs Solnavägen.  Först ska en programutredning genomföras och de första detaljplanerna kan vara klara om tre till fyra år. – För markera Solnavägens omvandling till en stadsgata tycker jag att vägen gott kunde byta namn från Solnavägen till Solnagatan, säger Peter Granström Hur blir det då med nya arbetsplatser? – Det finns ett stort intresse från marknaden för att bygga kontor i Solna. Förutom Arenastaden och Hagastaden är framförallt Solna Business Park och Solna Strand heta områden på kontorsmarknaden, säger Peter Granström. – Men för att skapa en levande och varierad stadsmiljö vill vi även få in bostäder i arbetsplatsområdena. Just nu tittar vi på att komplettera Hagalunds arbetsplatsområde med bostäder. Planen är att vi ska ha ett programsamråd för både Blåkulla och arbetsplatsområdet under våren. Solnas stadsutveckling i korthet: - Hagastaden får cirka 3 000 nya lägenheter på Solnasidan och beräknas vara färdigbyggd till år 2030. - Solnavägen ska bli en stadsgata med 2 500 lägenheter i täta innerstadskvarter. De första detaljplanerna kan bli klara om tre till fyra år. - Där gamla Råsunda stadion tidigare låg ska nu 700 lägenheter och ett nytt huvudkontor för Telenor Sverige byggas. Planerad byggstart under våren. - Hagalunds arbetsområde utreds för komplettering med bostäder. - Planer finn på att gräva ner Huvudstaleden i en tunnel, vilket skulle möjliggöra fler bostäder i Huvudsta.