Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, sep, 21 2017
Senaste Nytt

Fojab huvudarkitekt i Hornsberg

Bild: Fojab arkitekter
Bild: Fojab arkitekter
Publicerad av
Henrik Ståhl - 14 jan 2016

Fojab arkitekter har gått vidare i det parallella uppdraget för kvarter 1 i Hornsberg på västra Kungsholmen i Stockholm. Uppgiften var att gestalta ett nytt bostadskvarter med cirka 200 lägenheter. 

Uppdragsgivarens bedömningsjury anser förslaget välstuderat och gestaltningen väl anpassad till de omkringliggande offentliga rummen av skiftande skala och karaktär:

”Förslaget visar genomgående välstuderade fasader, bottenvåningar med väl bearbetade detaljer och genomtänkta materialval. Byggnadsfasader varieras förtjänstfullt mot de olika miljöerna/offentliga rummen. Trots att fasadernas utformning skiljer sig markant har gestaltningen en harmoni och genomgående något nostalgiskt i sig, samtidigt som formspråket är modernt. ”

Stockholms Stad och Borätt/Seniorgården, som är uppdragsgivare, anser att Fojab arkitekters förslag har ”sådana kvalitéer att det bör utgöra huvudförslag och ligga till grund för den fortsatta bearbetningen”.

– Vi är också angelägna om att maximera boendekvalitén. Solinstrålning och utsikten över park och vatten tas till vara. Innergården utformas som en grönskande oas som kontrasterar mot det stadsmässiga ”Paristorget”, säger Joachim Lundquist, ansvarig för bostäder på Fojab arkitekter.

Planarbetet sätter igång under Q1 2016. FOJAB arkitekters förslag ligger nu till grund för det fortsatta arbetet där kvarteret delas upp i två delar, och FOJAB arkitekter och AIX arkitekter tar hand om var sin del.