Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, sep, 21 2017
Senaste Nytt

Salt och koldioxid spränger betongen

När koldioxid tränger in i betongen minskar ph-värdet, vilket får armeringen att rosta. Järnet expanderar då och spränger betongen. Foto: Billy Mollin
När koldioxid tränger in i betongen minskar ph-värdet, vilket får armeringen att rosta. Järnet expanderar då och spränger betongen. Foto: Billy Mollin
När armeringsjärnen rostar expanderar de och betongen sprängs. För att komma tillrätta med skadorna måste man först vattenbila bort den skadade betongen och blästra armeringsjärnen rena. Foto: Billy Mollin
När armeringsjärnen rostar expanderar de och betongen sprängs. För att komma tillrätta med skadorna måste man först vattenbila bort den skadade betongen och blästra armeringsjärnen rena. Foto: Billy Mollin
Billy Mollin är expert på betongskador och arbetar för HSB:s bostadsrättsföreningar i Stockholm. Foto: Lars Bergström
Billy Mollin är expert på betongskador och arbetar för HSB:s bostadsrättsföreningar i Stockholm. Foto: Lars Bergström
Publicerad av
Lars Bergström - 13 jan 2016

Det finns en vanföreställning om att betong håller i evigheter. Att så inte är fallet blir uppenbart när Aktuella Byggen möter Billy Molin, expert på betongarbeten på HSB Stockholm. – Det finns två orsaker till att armeringen i betongen rostar och expanderar, vilket leder till att betongen spricker. Den ena är koldioxid och försurning. Den andra är salter från bilar. I år åtgärdar HSB:s bostadsrättsföreningar i Stockholm 1 200 balkonger på grund av sprickbildningar i betongen. Och då skrapar man ändå bara lite på ytan. För det finns stora problem med 1970- och 1980-talets balkongkonstruktioner. Länge trodde man att betong var ett material som håller i evigheter. Men det har visat sig att det inte stämmer. Problemet med sprickbildning uppstår när koldioxid och salter tränger in i betongen och angriper armeringen. – När man gjuter är betongen basisk med ett ph-värde på cirka 13 procent. Men betong absorberar koldioxid från luften och det sänker ph-värdet. Den sura miljön orsakar rostangrepp på armeringsjärnen, förklarar Billy Molin. Det stora problemet uppstår då armeringen ligger strax innanför betongytan. Så är fallet när det gäller det så kallade droppspåret i framkant på balkongernas undersida. Droppkantens funktion är att vattnet ska släppa så att man ska kunna sitta på balkongen vid regn utan att bli blöt. Droppkanten skapades genom att en trekantslist pressades in i betongen vid gjutningen. Listen avlägsnades sedan och skapade droppkanten. Den stora missen med konstruktionen var att avståndet till armeringen blev alldeles för kort så att koldioxid tränger in till järnet.   – När järnet rostar expanderar det och spränger betongen. Det här är ett jättestort problem i våra bostadsrättsföreningar, säger Billy. 1 000 balkonger om året Om man bara skulle ta hänsyn till beständigheten skulle alla balkonger bytas ut helt och hållet, menar Billy. Men naturligtvis handlar det också om kostnader. Indragna och halvt indragna balkonger är mer skyddade och därför nöjer sig flera föreningar med att byta ut balkongernas framkant om det visar sig att den övriga betongen är ”frisk”. Billy Molin säger att HSB räknar med att åtgärda 700–1 000 balkonger i Stockholm om året de närmaste åren. Men hade det funnits resurser skulle takten kunna vara mycket högre än så. – Jag är ofta ute och föreläser om de här frågorna för föreningarnas styrelser. Jag föreläser även för fastighetsägare och anställda från stadsbyggnadskontoret, säger Billy. Det är en tidskrävande och kostsam process att byta eller laga balkonger. – Det ska utredas, tas upp lån och upphandlas. Därför tar det minst ett och ett halvt år från beslut till färdiga balkonger. Ansatta garage Men problemen med sprickande betong finns inte bara i balkonger. Även prefabfasader är drabbade. Här kan fukt tränga in i modulernas skarvar och orsaka sprickskador på grund av armeringskorrosion. Ytterligare en plats som är utsatt är bostadsrättsföreningarnas garage. Men här är det vägsaltet från bilarna och den salthaltiga snön från plogbilarna som är den stora boven. – När koncentration av klorider, alltså salter, blir för hög rostar armeringen och spränger betongen. Och när kammarna på armeringsjärnen har rostat sönder har betongen inget att fästa i, säger Billy Molin. Armeringen i äldre garage är ofta oskyddad. Det finns inget tätskikt som hindrar salt vatten att tränga in i betongen. Särskilt utsatt är nederdelen på de bärande pelarna i garagen och bjälklaget i området närmast pelarna. Flera av pelarnas armeringsjärn ligger nämligen ingjutna i bjälklaget och fortsätter efter en 90-graders böj upp i pelarna. När man ska åtgärda problemen bilar man bort den saltkontaminerade betongen med vattenbilning. Man avlägsnar minst 20 millimeter bakom de rostiga armeringsjärnen. Därefter sätts en gjutform runt pelaren, från golvet och cirka en halvmeter upp på pelaren. Den lagade pelaren blir cirka 20–40 millimeter tjockare. Dessutom en läggs en ”asfaltskappa” mot golvbjälklaget för att hindra att fukt ska tränga in i pelaren. Betongens värsta fiender

Koldioxid Med tiden tränger koldioxid in i betongen och sänker ph-värdet. När armeringen utsätts för en sur miljö börjar armeringsjärnen rosta och utvidga sig. Det får till följd att betongen spricker. Speciellt utsatt är betongen där armeringsjärnen ligger ytligt. Klorider Salter – eller så kallade klorider – från bilar angriper armeringsjärnen i pelare och golvbjälklag. När armeringsjärnens kammar rostat sönder har betongen ingenting att fästa i och lossnar. I kombination med att järnen utvidgas orsakar det stora skador på betongen i garage.