Mötesplatsen för dig inom bygg och fastighetsbranschen, feb, 19 2019
Senaste Nytt

Detaljplan klar för Telegrafberget i Nacka

Bild: Ahlqvist & Almqvist arkitekter
Bild: Ahlqvist & Almqvist arkitekter
Bild: Ahlqvist & Almqvist arkitekter
Bild: Ahlqvist & Almqvist arkitekter
Publicerad av
Tommy Ekholm - 28 okt 2015

Detaljplanen för Telegrafberget vid Nackas norra kust har vunnit laga kraft och kan nu byggas ut med omkring 300 bostäder, verksamhetslokaler och en småbåtshamn. Platsens topografi skapar ett bostadsområde med utsikt över Stockholms inlopp.

Platsen som fått sitt namn efter den optiska telegraf som fanns på bergets högsta punkt är en av de sista gamla industritomterna i Nacka som görs om till bostadsområden. Idag finns en kaj, några tegelbyggnader och cisterner kvar från tidigare industrier.

Huvuddelen av den mark som avses bebyggas ägs av exploatören Telegrafberget Fastighets AB (moderbolag: Forsen Projekt Holding AB). En mindre del som ägs av kommunen planeras uppföras med radhus kommer dessutom att säljas till exploatören och en del, som planeras bebyggas med hyresrätter i flerbostadshus, kommer att upplåtas till exploatör med tomträtt. (Dagens fastighetsaktie/Byggnyheter)

Annons